I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej

  

            W dniach 10-11 maja 2013 r. we Wrocławiu odbył się I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej (PTEG) organizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym (PTE). Było to pierwsze spotkanie nowego towarzystwa naukowego, które powstało niemal dokładnie rok wcześniej. Spotkanie założycielskie PTEG odbyło się 17 maja 2012 r. podczas XIV Poznańskich Dni Medycyny Perinatalnej i od tego momentu Zarząd i członkowie Towarzystwa wraz z Zarządem Głównym PTE przystąpili do intensywnych prac nad organizacją zjazdu.

          Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej, jako organizator Kongresu zaproponowało uczestnikom udział w dwóch sesjach. W pierwszym dniu obrad była to debata dotycząca diagnostyki i terapii zespołu policystycznych jajników (PCOS) u młodocianych – sesję poprowadzili Prof. Błażej Męczekalski – prezes PTEG oraz Prof. Andrzej Milewicz – prezes PTE. W najbliższym czasie konsensus wypracowany w tej debacie zostanie opublikowany. W drugim dniu natomiast, Kongres zamykała sesja PTEG dotycząca współczesnych problemów endokrynologii ginekologicznej.

Jedną z głównych myśli przyświecających nam przy tworzeniu nowego towarzystwa naukowego była chęć integracji środowiska endokrynologów ginekologów oraz lekarzy innych specjalności (szczególnie ginekologów i endokrynologów). Integracja stała się też myślą przewodnią przy organizacji naszego I Kongresu. W związku z tym postanowiliśmy program spotkania oprzeć na współpracy naszego Towarzystwa z innymi podobnymi organizacjami. W programie kongresu uwzględniliśmy więc sesje:

  • · Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego,
  • · Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (Oddziały Wielkopolski, Wrocławski i Opolski),
  • · Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej,
  • · Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
  • · Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy.

Dzięki ogromnej przychylności Zarządów poszczególnych Towarzystw, mogliśmy zaproponować słuchaczom wyśmienite i aktualne tematy prezentowane przez znakomitych wykładowców. Wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników kongresu, czego najlepszym dowodem była duża frekwencja i ożywione długie dyskusje po każdej z sesji. Bardzo ciekawym wydarzeniem był również interdyscyplinarny panel dyskusyjny „Zakrzepica a hormony płciowe”, w którym słuchacze mogli zapoznać się z punktem widzenia ginekologa, kardiologa, hematologa oraz diagnosty laboratoryjnego na omawiany problem.

W duchu integracji międzynarodowej, do współpracy udało nam się także nakłonić wielu czołowych naukowców rangi światowej z dziedziny endokrynologii ginekologicznej, ginekologii oraz endokrynologii. W cieszącej się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy „sesji prezydentów” wystąpili prof. Andrea R. Genazzani – prezes Międzynarodowego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej i Europejskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz prof. Philippe Bouchard – Prezes Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Prof. AR Genazzani przedstawił w bardzo ciekawy sposób niezwykle aktualny problem wpływu hormonalnej terapii zastępczej na układ sercowo-naczyniowy, natomiast prof. P. Bouchard podsumował aktualne dane naukowe dotyczące stosowania nowego selektywnego modyfikatora receptora estrogenowego – ulipristalu. Warto podkreślić, że  podczas poprzedzającej tę sesję ceremonii otwarcia prof. Genazzani został, decyzją Zarządu, uhonorowany członkostwem honorowym w PTEG. Był to wyraz wdzięczności za ogromny wkład prof. Genazzni w powstanie Towarzystwa.

Nasze obrady w sesji międzynarodowej uświetnili swoją obecnością prof. Jean Michel Foidart – sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Ginekologicznego, prof. David Serfaty - Prezes Francuskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Vice Prezes Europejskiego Towarzystwa Ginekologicznego, prof. Tommaso Simoncini – członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Andropauzy i Menopauzy oraz Międzynarodowego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej, prof. Alessandro Genazzani z Uniwersytetu w Modenie oraz dr Vito Cela z Uniwersytetu w Pizie. 

 

Zobacz archiwalny Program Kongresu.

Galeria zdjęć z I Kongresu PTEG - Wrocław 2013