Zasady rejestracji:

1. Rejestracji uczestnictwa prosimy dokonać za pośrednictwem strony internetowej 
http://www.symposion.pl/ii-kongres-pteg/rejestracja.

2. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rejestracji oraz numerem konta, na który należy dokonać wpłaty.

3. Wpłaty na otrzymany numer konta należy dokonać w terminie 14 dni od daty rejestracji.

4. Termin rejestracji uczestnictwa upływa z dniem 29 kwietnia 2014. Przyjęcie zgłoszeń po tym terminie będzie możliwe jedynie w szczególnych przypadkach (kontakt w sprawie zgłoszeń po 20 października: aleksandra.patora@symposion.pl, tel.: 502 286 148). Zasady te obowiązują zarówno w przypadku zgłoszeń indywidualnych, jak i zgłoszeń grupowych dokonywanych przez Firmy Farmaceutyczne.

5. W przypadku rejestracji w terminie krótszym niż 14 dni do dnia rozpoczęcia Konferencji, konieczne jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej do dnia 13 maja 2014.

Regulamin rejestracji i udziału

Regulamin rejestracji i udziału dostępny jest TUTAJ.

Rezygnacja

Rezygnacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej faksem 61 662 81 71 lub e-mailem 
aleksandra.patora@symposion.pl do dnia 18 kwietnia 2014 roku. Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Certyfikaty 

Na zakończenie Kongresu Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych.