Zapraszamy na zjazdy organizowane i współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej