Walne Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej w Poznaniu w dniu 17 maja 2012 r. wybrało skład Zarządu PTEG:

 

1.      prof. dr hab. n. med. Błażej Męczekalski - prezes zarządu

 
2.      dr n. med.  Krzysztof Katulski - sekretarz
 
3.      dr n. med. Agnieszka Podfigurna – Stopa  – skarbnik
 
4.      prof. dr hab. n. med. Grzegorz H. Bręborowicz - członek
 
5.      prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek - członek zarządu
 
6.      prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz - członek zarządu
 
7.      prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt - członek zarządu