Struktura Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej

 

 

  1. Władze: Walne zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna

 

  1. Członkowie
    1. Członkowie zwyczajni – przyjmowani  na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej decyzją Zarządu
    2. Członkowie wspierający – osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc rzeczową, merytoryczną lub finansową.
    3. Członkowie honorowi – nadanie członkostwa honorowego odbywa się drogą decyzji Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu
    4. Zarząd

Walne Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej w Poznaniu w dniu 17 maja 2012 r. wybrało skład Zarządu PTEG:

1.      prof. dr hab. n. med. Błażej Męczekalski - prezes zarządu

2.      dr n. med.  Krzysztof Katulski - sekretarz

3.      dr n. med. Agnieszka Podfigurna – Stopa  – skarbnik

4.      prof. dr hab. n. med. Grzegorz H. Bręborowicz – członek zarządu

5.      prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz - członek zarządu

6.      prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek - członek zarządu

7.      prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt - członek zarządu