Cele i misja

 

 

 

Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologiczne powstało by osoby, dla których endokrynologia ginekologiczna jest pasją, mogły swobodnie wymieniać się wiedzą i doświadczeniami na ogólnokrajowym forum.

Pragniemy, by stowarzyszenie to stało się pretekstem do podnoszenia jakości leczenia oraz badań w tej dynamicznej specjalności w całej Polsce. Zapraszamy do włączenia się wszystkich, dla których endokrynologia ginekologiczna jest ważna, czyli lekarzy ginekologów, endokrynologów, internistów i pediatrów. Szczególnie zależy nam na włączeniu lekarzy szkolących się oraz badaczy z różnych dziedzin, dla których ta dziedzina jest bliska. Szczególny nacisk będziemy kłaść na propagowanie najnowszych osiągnięć naukowych oraz wspieranie działalności badawczej. W okresie ważnych przemian dotyczących kształcenia kadr medycznych bardzo aktualny cel to prowadzenie kształcenia w zakresie endokrynologii ginekologicznej. Będziemy go realizować poprzez bezpośrednie zaangażowanie w szkolenia, ale również poprzez opracowywanie klinicznych zaleceń w endokrynologii ginekologicznej. Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej wzięło swój początek dzięki współpracy jego założycieli z innymi towarzystwami, stąd współpraca z innymi organizacjami jest dla nas szczególnie ważna.

Obecnie blisko współpracujemy z Międzynarodowym Towarzystwem Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE) w ramach Międzynarodowej Federacji Towarzystw Endokrynologii Ginekologicznej (FISGE) oraz z Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym, Polskim Towarzystwem Medycyny Perinatalnej i Polskim Towarzystwem Ginekologicznym.