Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej zostało założone w maju 2012 podczas XIV Poznańskich Dni Medycyny Perinatalnej Problemy Endokrynologiczne w Medycynie Perinatalnej i Ginekologii. Fundament pod stworzenie Towarzystwa został postawiony już w marcu 2010 poprzez stworzenie Polskiej Grupy Endokrynologii Ginekologicznej na XIV Światowym Kongresie Endokrynologii Ginekologicznej we Florencji we Włoszech. Dzięki zaproszeniu Międzynarodowego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej (International Society of Gynecological Endocrinology – ISGE) nasza Grupa mogła zorganizować sesję „Hot topics in gynecological endocrinology”, a zadanie to powierzono prof. dr hab. n. med. Błażejowi Męczekalskiemu – Kierownikowi Katedry i Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pierwsze sympozjum „Polskiej Grupy” okazało się sukcesem, więc na kolejnym, XV Światowym Kongresie Endokrynologii Ginekologicznej ISGE po raz kolejny zaproponowało prof. Męczekalskiemu organizację polskiej sesji.

Prof. Błażej Męczekalski, Prof. Eli Y Adashi oraz Prof. Grzegorz H. Bręborowicz podczas XIV Poznańskich Dni Medycyny Perinatalnej Problemy Endokrynologiczne w Medycynie Perinatalnej i Ginekologii, Poznań 17 maja 2012 r.

Prof. Błażej Męczekalski, Prof. Eli Y Adashi oraz Prof. Grzegorz H. Bręborowicz podczas XIV Poznańskich Dni Medycyny Perinatalnej Problemy Endokrynologiczne w Medycynie Perinatalnej i Ginekologii, Poznań 17 maja 2012 r. 

Od początku ideę istnienia polskiej organizacji zrzeszającej endokrynologów i ginekologów popierał prof. Andrea R. Genazzani – prezes ISGE oraz Europejskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Przy jego ogromnym wsparciu oraz determinacji członków założycieli udało się skutecznie przeprowadzić dnia 17 maja 2012 r. zebranie założycielskie, które finalnie doprowadziło do rejestracji Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Cele i misja