Jeśli chcesz zostać członkiem Polksiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej wypełnij załączoną deklarację członkowską:

deklaracja - fromat ms word

deklaracja - format pdf

 

 

Wypełnioną deklarację można przesłać:

1. Drogą e-mailową na adres pteg@pteg.pl 


2. drogą pocztową na adres PTEG: 

Polskie Towarzystwo                                               

Endokrynologii Ginekologicznej

Ul. Swarożyca 15a 

61-615 Poznań

 

po przesłaniu deklaracji otrzymają Państwo potwierdzenie jej przyjęcia.

 

Warunkiem członkowstwa w PTEG, zgodnie ze Statutem Towarzystwa jest opłacenie rocznej składki członkowskiej, która zgodnie z uchwałą Zarządu wynosi 100 zł.